Welcome Stranger heeft een doorstart gemaakt. Eerdere projecten vonden plaats in de jaren negentig, maar de thema’s die daarin aan de orde kwamen zijn nog steeds actueel. Daarom wordt in dit archief uitgebreid teruggeblikt op de eerdere projecten. In de tentoonstelling Moving In werkten kunstenaars nauw in relatie met bewoners van net opgeleverde appartementen in de Eco-wijk te Amsterdam. De andere Welcome Stranger-manifestatie met vier deelprojecten en een Follow up vond plaats in een privéwoning op de Stadhouderskade te Amsterdam. Deze locatie was één van de uitgangspunten; een huis dat weliswaar verlaten is, maar nog sporen draagt van leven. Een ander uitgangspunt was de wisselwerking tussen het privé-vertrek en de publieksruimte, tussen privacy en openbaarheid. Het derde uitgangspunt was dat er telkens vier kunstenaars waren die elkaar niet kenden, samenwerkten en een tentoonstelling tot stand brachten. Op deze website zijn verkorte versies opgenomen van teksten die verschenen zijn in het boek Welcome Stranger dat de projecten begeleidde en documenteerde (Schaap, M., Sande, B. van der, Zeph, K.(red.). Ineke Schwartz beschrijft wat ze zag in elk van de vier projecten. Ruud Kaulingfreks legt verbanden tussen de kwesties die in het proces van totstandkoming te berde kwamen en filosofische of kunsttheoretische ideeën.

Moving In

Het project Moving In vond plaats in de Eco-wijk te Amsterdam van 21 maart t/m 12 april 1998. Het uitgangspunt was hier dat kunstenaars in en rondom acht net opgeleverde woningen zouden werken in relatie met de bewoners. Tien van hen bleken bereid om hun koopwoning er voor open te stellen. Tijdens de tentoonstelling zijn ze net verhuisd, of nog bezig, of aan het inrichten en klussen. Het project valt namelijk samen met de oplevering van de woonblokken.

lees verder

Welcome Stranger

De manifestatie met de titel ‘Welcome Stranger’ bestond uit vier deelprojecten en een Follow up en vond plaats in een privéwoning op de Stadhouderskade te Amsterdam.

Welcome Stranger Follow Up

14 september t/m 23 oktober 1994

Bij wijze van afsluiting is aan Welcome Stranger een vijfde en laatste project toegevoegd, waar acht deelnemers bij betrokken zijn. De follow up spitst zich meer toe op het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy. Het pand is inmiddels weer bewoond en de kunstenaars werken temidden van het huishouden en de inboedel. De presentatie vindt plaats in een door het leven bepaalde setting, waar de kunst met tal van afleidende zaken dient te concurreren, terwijl de bezoeker door andermans woon- werk- en slaapkamer wandelt. De bezoeker zal in de onbewaakte, onbeschermde, kortom kwetsbare woning in eerste instantie nog voor de positie van voyeur kunnen kiezen, maar zal zich tenslotte afvragen of het wel verantwoord is om ‘zomaar’ een vreemdeling in huis te halen.

lees verder

Welcome Stranger 4

4 maart t/m 28 maart 1993

Onmiddelijk valt een tekst op die in een stevige hanepoot op de gangmuur is gezet: “Wij hebben besloten te doen wat wij willen”. Waar is het werk van de vierde groep? De kunstenaars hebben het huis aan de bewoners teruggegeven. Op de tweede etage verwijst een enkele ingreep naar wat er plaatsgevonden heeft. De voorkamer is leeg, maar de deur naar de tussenkamer - tot nu toe altijd open - is dicht. Ook de deur naar de achterkamer is gesloten, aan de deurpost bungelt een hangslotje en de kier onder de deur is afgetimmerd met een stukje opstaand triplex. Blijkbaar school hier achter iets dat niet gezien mocht worden. De achterkamer blijkt leeg op drie fittingen na, die aan lange draden aan het plafond hangen. De ruimte lijkt volledig van de buitenwereld afgesloten. Wat vond hier plaats?

lees verder

Welcome Stranger 3

7 januari september t/m 31 januari 1993

De woning maakt een verlaten indruk. De kamers zijn vrijwel leeg, de muren zijn kaal en aan de plafonds hangt een eenzaam peertje. De sfeer is kil, onpersoonlijk en weinig gastvrij. In de kamers staan simpele, strenge bedden van triplex, zichtbaar in elkaar geschroefd. De voorkamer beneden heeft er twee, de andere kamers ieder één en in de alkoof staat een klein bakje op hoge poten: een bedje voor een kind. Ze doen eerder aan als objecten dan als slaapplaatsen. De enige afleiding die er is, bestaat uit een Spaanstalige kalender met een foto van een zonnige baai en her en der een paar ouderwetse ansichtkaarten van een vuurtoren en een noordelijk strand. Nietszeggende plaatjes als in een reisgids, die op zijn hoogst vage herinneringen oproepen of doen verlangen naar verre streken.

lees verder

Welcome Stranger 2

12 november t/m 6 december 1992

Ook voorbijgangers merken het op. Een vreemd, lila licht schijnt uit de ramen op de eerste etage van Stadhouderskade 112 en vermengt zich met de diffuse november-atmosfeer. Binnen zet het schijnsel zich voort. De muren lijken te vibreren, de vloer gloeit. Aan de wanden kunstwerken, enkele staan op de grond: duidelijk herkenbaar als een Birza of een Strik. De enige uitweg is een blik op de straaten de woonboten buiten. Het contact wordt gelegd door een zilverkleurig object tegen het raam. Voor een tweede ‘uitzicht’zorgt een piepkleine monitor, die tegen de ruit bevestigd is. Beelden van een gevel met ramen, waarachter dansende mensen zichtbaar zijn maken je een voyeur van een denkbeeldige overkant.

lees verder

Welcome Stranger 1

18 september t/m 11 oktober 1992

De Stadhouderskade aan de rand van het centrum. De toegang tot nr. 112 bevindt zich tussen de etalages van een meubelzaak. Achter de anonieme, metalen voordeur lijkt zich eerder een bedrijf dan een woning te verschuilen. Eén naambordje trekt de aandacht: ‘Welcome Stranger’. Binnen voert een steile, donkere trap naar een smalle overloop. De woning lijkt verlaten maar gebruikt: alsof de bewoners net verhuisd zijn of er nog in moeten trekken. Door de openstaande deur naar de voorkamer is een merkwaardige enscenering zichtbaar. Twee grote objecten vechten om ruimte en aandacht.

lees verder

terug naar boven