Welcome Stranger Follow Up

Harmen de Hoop, Paul Goede, Rob Birza, Berend Strik, Robert Suermondt, Bastienne Kramer, Christiaan Bastiaans, Q.S. Serafijn
14 september t/m 23 oktober 1994

Bij wijze van afsluiting is aan Welcome Stranger een vijfde en laatste project toegevoegd, waar acht deelnemers bij betrokken waren. De follow up spitste zich meer toe op het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy. Het pand was inmiddels weer bewoond en de kunstenaars werkten temidden van het huishouden en de inboedel. De presentatie vond plaats in een door het leven bepaalde setting, waar de kunst met tal van afleidende zaken diende te concurreren, terwijl de bezoeker door andermans woon- werk- en slaapkamer wandelde. De bezoeker kan in zo’n onbewaakte, onbeschermde, kortom kwetsbare woning in eerste instantie nog voor de positie van voyeur kiezen, maar zal zich tenslotte afvragen of het wel verantwoord is om ‘zomaar’ een vreemdeling in huis te halen. Voorheen speelde de discussie zich tussen de kunstenaars af, maar met de follow up verschoof de dialoog in wezen naar het publiek. Aan de kunstenaars is gevraagd een visie te formuleren op het binnenleven en de privé-sfeer van de woning. De bijdragen leken in eerste instantie volledig op te gaan in de inrichting, maar bij nader inzien vormden ze een tweede parcours binnen de woning.

Rob Birza & Berend Strik, voorkamer 1e etage 1994.


Rob Birza & Berend Strik, alkoof 2e etage 1994.


Christiaan Bastiaans, Inner Station 1, achterkamer 2e etage 1994.

terug naar boven