Beknopt beleidsplan

Welcome Stranger gaat zich richten op kleinschalige, laagdrempelige projecten op locaties buiten de muren van musea en andere kunstinstellingen. De projecten zullen blijvende resultaten opleveren in de vorm van bijvoorbeeld publicaties.

Bij het doen van subsidie-aanvragen bij publieke fondsen is het van belang dat er ook een deel van de begroting van het project wordt gedekt met particuliere bijdragen. Welcome Stranger wil daarom in dit jaar starten met werven van donateurs die, liefst een langdurige relatie aan willen gaan, met Welcome Stranger zodat dit voor toekomstige manifestaties geborgd is.

Naast meebewegen met de realiteit wordt in 2020/2021 ook iets toegevoegd aan het initiële programma door het concept om te draaien en te vertrekken vanuit onze directe woonomgeving. Een omgeving waarin we ons door de situatie nu allemaal bevinden. Pas dan vertrekken we naar Dakar. Op die manier willen we in Amsterdam van betekenis zijn in deze tussentijd waarin we ons mondiaal bevinden. Steeds vaker horen we dat we ons bevinden tussen tijden in, tussen een oude wereld en een nieuwe die komt. Het vervagen van grenzen tussen kunst en leven is daarin van belang en, in het verlengde daarvan, het contact tot stand brengen tussen kunst en mensen. Welcome Stranger zoekt dat op. Hoe daarin niet-exclusief te zijn en gericht op het creëren van waarde die beklijft. Het fysiek iets tot stand laten komen door kunstenaars, in de directe omgeving van mensen draagt daaraan bij.

Welcome Stranger_Amsterdam (# 9)

In de manifestatie die voorafgaat aan Dakar vormen de gevels van vier kunstenaarswoningen in Amsterdam het centrale uitgangspunt. De enige ruimte waarin we nu contact kunnen maken als gevolg van het tegengaan van de verspreiding van COVID-19. Een ruimte tegelijkertijd die bepalend is voor de mate waarin we zichtbaar willen en kunnen zijn in de publieke ruimte. Het tweede uitgangspunt hangt daar direct mee samen - de wisselwerking openbaarheid en privacy, binnen- en buiten(kant).

Vier kunstenaars doen mee en gaan, al dan niet, in overleg met elkaar een site- en context specifieke presentatie maken op de eigen gevel, zichtbaar voor publiek. De kunstenaars gaan dus aan de slag op een locatie die hun eigen privé woning is, maar maken deze openbaar door werk op grens tussen binnen en buiten te maken en te laten zien. Hierdoor ontstaan op verschillende plekken in de stad rijkgeschakeerde reflecties op openbaar en privé, het uiterlijk en innerlijk. Wat is van invloed op persoonlijke identiteit en aanwezigheid in de wereld?

planning: oktober 2020 - februari 2021.

Welcome Stranger_Dakar (#10)

Drie kunstenaars gaan een in situ-werk maken in een woning aan de Boulevard Gueule Tapée in Dakar. Het zijn Laye Kâ (SEN), Gareth Nyandoro (ZWE) en Tim Breukers (NL), drie kunstenaars die experimenteren met diverse materialen. Doordat kunstenaars met verschillende culturele achtergronden zijn betrokken, ontstaan rijkgeschakeerde reflecties op openbaar en privé, het uiterlijk en innerlijk. Wat is van invloed op persoonlijke identiteit en aanwezigheid in de wereld? Kunstwerken ontstaan die vertalingen zijn om tot elkaar te komen. Via de kunstwerken wordt vervolgens in gesprek gegaan met publiek, jong en oud: over gedrag, over tijd en over samen leven Deze privé-locatie wordt toegankelijk gemaakt voor publiek en er worden programma’s voor kunstdocenten georganiseerd in samenwerking met de lokale organsatie La Boîte à Idée. Indien mogelijk in de loop van 2021.